In het stadhuis in Middelburg houden Kinderombudsman Marc Dullaert, Splinter en de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen 22 juni een bijeenkomst met als thema ‘Kinderen in Armoede’. 

De partijen willen met professionals, betrokkenen en politici in Zeeland praten over een kindgericht armoedebeleid om zo een vuist te maken tegen armoede.

"Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede" zeggen de partijen. Dat heeft veel effect op het leven van kinderen.  

De Kinderombudsman adviseerde gemeenten daarom in 2013 een armoedebeleid te ontwikkelen, met hulp die direct ten goede komt aan kinderen. "Ook de Walcherse gemeenteraden vinden dat kindarmoede aangepakt moet worden. Zij hebben het initiatief genomen om dit jaar te komen tot een kindpakket waarbij participatie van kinderen een essentiële rol speelt", zo sprak hij.