De gemeente Middelburg moet opnieuw flink bezuinigingen. In 2016 komt de stad al ruim vier miljoen euro tekort. In 2019 loopt dat op tot 8,6 miljoen euro.

Het is de vierde ombuigingsronde onder het bewind van wethouder Johan Aalberts. In de afgelopen vijf jaar heeft Middelburg al zestien miljoen euro moeten besparen. 

Momenteel is de gemeenteraad bezig met een zogenoemde heroriëntatie op de gemeentelijke taken, omdat een nieuwe ronde met de kaasschaaf volgens het bestuur geen zin meer heeft.

"Er moeten fundamentele keuzes worden gemaakt", zegt Aalberts. Er is al een lijst gemaakt met programma’s waarop de gemeente ‘makkelijk’ kan bezuinigen, zoals "vrije tijd en imago", en zaken waarop ze geen geld wil besparen.

Onder die laatste valt onder meer de jeugdzorg. In november moet duidelijk zijn hoe Middelburg alle tekorten wil dekken. Met dat voorstel in de hand hoopt Aalberts ook af te zijn van het provinciale toezicht op de financiën. Tot die tijd moet de provincie uitgaven, die buiten de begroting vallen, goedkeuren.

Spaarpot

2014 heeft Middelburg afgesloten met een tekort van 2,6 miljoen euro. Het grootste deel was eerder al gedekt via de algemene reserve. Ook de laatste 213.000 euro dekt de gemeente met een greep uit deze spaarpot.

De tekorten op het gemeentefonds en de problemen met het grondbedrijf bezorgen Aalberts de grootste kopzorgen. Ook de accountant heeft grote zorgen over het grondbedrijf.

Inmiddels heeft de gemeente al een voorziening van 30 miljoen euro getroffen voor tegenvallers, maar de accountant wil dat dit potje nog verder groeit.