De PvdA-fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de garantiebanen in de gemeente Middelburg.

Aanleiding zijn berichten dat mensen die daar volgens de participatiewet recht op hebben geen garantiebanen krijgen aangeboden.

De PvdA wil weten wat de stand van zaken is in Middelburg en vraagt hoeveel garantiebanen er inmiddels zijn gerealiseerd.

Ook vraagt de partij zich af hoeveel mensen op een wachtlijst staan en of het college er zo snel mogelijk voor wil zorgen dat de mensen van zo’n eventuele wachtlijst verdwijnen.