Kinderen en jongeren die zich aanmelden voor psychische hulp, kunnen vanaf september weer terecht bij Emergis.

De afgelopen tijd was er een aanmeldstop voor ambulante behandeling, waarbij mensen niet hoeven te worden opgenomen. Om de werkdruk aanvaardbaar te houden (en de kwaliteit van de behandeling te waarborgen) kijkt Emergis wel of er genoeg behandelaars beschikbaar zijn.

Kinderen en jongeren die opgenomen moesten worden, kinderen met een eetstoornis of die een crisis doormaakten, konden overigens gedurende de aanmeldpauze nog wél terecht. De aanmeldpauze bood medewerkers van kind & jeugd ggz zelf de kans om op adem te komen. Daarnaast was er tijd om orde op zaken te stellen.

Zo is 1 juni het Zeeuws Aanmeldteam (ZAT) begonnen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de wachtlijst bij Emergis kind & jeugd ggz weggewerkt is. Emergis heeft met andere zorgaanbieders in Zeeland, in overleg met cliënten en de ouders, gekeken waar kinderen, jongeren en hun gezin die geen regiebehandelaar hadden of op de wachtlijst stonden, snel passende zorg konden krijgen.

Vanaf 1 september is er ook een nieuw behandelaanbod, met focus op ambulante zorg en outreachend werken.