Bij een pluimveebedrijf in Schore is maandagavond vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 76.000 kippen op het terrein geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant die ziekmakend is, meldt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de 10 kilometer-zone rond het bedrijf in de gemeente Kapelle liggen vijf andere pluimveebedrijven waarvoor per direct een vervoersverbod geldt.

Ook geldt een verbod voor mest van vogels en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Het is ook verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. In de regio van het besmette bedrijf geldt sinds oktober vorig jaar een algehele ophok- en afschermplicht.

Twee dagen geleden werd ook al vogelgriep vastgesteld bij een kippenboer in Lunteren. Bij dit bedrijf moeten 5000 legkippen worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen.

Traceringsonderzoek

Om te achterhalen waar de vogelgriep vandaan komt wordt op de locatie in Schore een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. "Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen", aldus het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Vogelgriep woedt al de hele zomer. In juni hield het virus meedogenloos huis in de kolonie grote sterns in natuurgebied Waterdunen bij Breskens. Momenteel spoelen er dagelijks tientallen dode vogels aan langs de Zeeuwse kust.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt zich grote zorgen over de epidemie onder de vogels. In een brief aan de Tweede Kamer noemde hij Zeeland met name als gebied waar veel dode, wilde vogels worden gevonden. Nu is daar een pluimveebedrijf bijgekomen.