De provincie is bang dat Zeeland op termijn nog maar één locatie voor spoedeisende hulp overhoudt. In een brief aan Den Haag wordt de alarmklok geluid.

Ambulances moeten nu binnen drie kwartier bij de spoedeisende hulpafdelingen van het Adrz in Goes of Zorgsaam in Terneuzen zijn. In de politiek en de zorg in Zeeland heerst de vrees dat minister Ernst Kuipers (D66, Volksgezondheid) die wettelijke norm wil loslaten. Het gevolg zou kunnen zijn dat een van beide locaties wordt gesloten. Het dagelijks provinciebestuur waarschuwt Kuipers in een brief dat dit niet mag gebeuren.


Begin dit jaar heeft de minister aangegeven dat de spoedeisende hulp in Nederland anders kan worden georganiseerd. Door een tekort aan personeel is het wellicht nodig afdelingen voor spoedeisende hulp samen te voegen. In Zeeland zou dat betekenen dat de afstand tot een ziekenhuis in noodgevallen veel te lang wordt. "Niet voor niks is ooit die 45-minutennorm afgesproken", zegt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, zorg). "Wij willen dat die blijft. Dat is bijna een garantie dat er twee spoedeisende hulpafdelingen blijven."

Als Kuipers zegt dat er te weinig mensen zijn om de spoedeisende hulp goed te organiseren, heeft hij wel een punt, vindt Van der Maas. "Wij sluiten onze ogen niet voor dat argument. Wat heb je een aan spoedeisende hulp als er niet genoeg gekwalificeerde mensen rondlopen?" De minister wordt er in de brief op gewezen dat het tekort aan zorgprofessionals een van de belangrijkste punten is die de Zeeuwse Zorg Coalitie - het samenwerkingsverband van zorginstellingen in de provincie - heeft opgepakt.

Levensreddend

Dat Kuipers heeft aangegeven dat afdelingen voor spoedeisende hulp in de regio hun deuren niet hoeven te sluiten als er weinig aanloop is, neemt de bezorgdheid in Zeeland niet weg. Van der Maas: "Voor de kwaliteit van de zorg is het enorm belangrijk dat mensen ook in dunbevolkte gebieden zo snel mogelijk zorg moeten kunnen krijgen. Een snelle diagnose kan in een acute situatie levensreddend zijn. Acute zorg dichtbij is cruciaal voor de leefbaarheid en geeft mensen een veilig gevoel."