Maar liefst 43.000 Zeeuwen hebben in de afgelopen vier jaar wel eens een serieus juridisch conflict gehad. Het merendeel zoekt professionele hulp.

Het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving bekeek hoe Zeeuwen conflicten oplossen, nu er steeds minder rechtbanken zijn in de provincie. Het verdwijnen ervan kan namelijk gevolgen hebben voor mensen die om wat voor reden dan ook juridische hulp nodig hebben. Je moet - om maar wat te noemen - verder rijden om naar een rechtbank te gaan en dus is de drempel veel hoger geworden.

In Zeeland is daarom vorig jaar met geld van de overheid Samen Recht Vinden (SRV) begonnen. Een mobiel team van specialisten is op diverse plekken in de provincie te vinden om mensen te helpen die juridische hulp nodig hebben. Mensen krijgen dan bij wijze spreken in hun achtertuin advies.

De gemeenten Sluis, Terneuzen en Noord-Beveland zijn koploper

Zeeuwen hebben vooral juridische problemen op het werk, gevolgd door bijvoorbeeld een conflict met de buurt of met de familie. In 30 procent van alle gevallen leidt dat tot een procedure, bijvoorbeeld voor een geschillencommissie.

In de gemeenten Sluis, Terneuzen en Noord-Beveland wonen relatief gezien de meeste mensen met een juridisch probleem. Ongeveer één op de zes inwoners vocht daar een conflict uit en dat is aanzienlijk hoger dan het Zeeuws gemiddelde. In Reimerswaal kan blijkbaar iedereen met elkaar door één deur, want in die gemeente hebben de mensen naar eigen zeggen de minste juridische problemen. Binnen gemeenten zelf zijn ook grote verschillen: inwoners van Nisse en 's-Heerenhoek scoren ruim onder het gemiddelde, terwijl mensen die in Ellewoutsdijk wonen relatief vaak problemen van juridische aard hebben.

Het kenniscentrum concludeert dat er in Zeeland niet alleen op gemeentelijk, maar zelfs op dorpsniveau verschillen zijn als het erom gaat hoe vaak Zeeuwen te maken hebben met juridische problemen. Het verdient daarom aanbeveling om per regio een plan van aanpak te maken waarin wordt uitgelegd welk juridisch advies het beste is voor die specifieke regio.