Een woning naast coffeeshop Miami in Terneuzen heeft de gemeente Terneuzen woensdag bij een controle een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Bouw- en woningtoezicht constateerde een acuut gevaarlijke situatie in de woning: de verdiepingsvloer was deels ingestort of dreigt in te storten.

Daarom is de woning per direct gesloten. In de coffeeshop zelf werden geen overtredingen geconstateerd. De gemeente Terneuzen voerde de controle samen met de politie en brandweer uit. Er werd gecontroleerd op naleving van de gedoogvoorwaarden, verleende vergunningen, Woningwet, Bouwbesluit en het gebruik van het pand. Ook werd bekeken of de brandveiligheidsvoorschriften werden nageleefd. Denk daarbij aan de aanwezigheid van rookmelders, blusmiddelen en een goedgekeurde cv-installatie.

De gemeente treedt in overleg met de eigenaar van de woning (ook eigenaar van Miami) over wat er bouwkundig moet gebeuren om het pand weer open te kunnen stellen.

"De aanwezigheid van handelshoeveelheden drugs vormt een gevaar voor de openbare orde en kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden door de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid'', laat de gemeente weten. "Daarnaast kunnen wij met deze controles onveilige en onrechtmatige situaties en problemen in de woonomgeving voorkomen. Deze controles zijn ook bedoeld om een duidelijk signaal af te geven aan bedrijven en burgers om zich aan de regels te houden en dat we overtreding daarvan niet toestaan.''