Het kabinet maakt 444 miljoen euro vrij voor vernieuwing en sanering van de Nederlandse vissersvloot.

Minister Henk Staghouwer (CU, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) streeft naar een kleinere, meer diverse en duurzamere vloot, laat hij de Tweede Kamer weten.

Vissers hebben de laatste jaren met een reeks van problemen te kampen, waaraan de hoge brandstofprijzen dit jaar zijn toegevoegd. Voor vissers die willen stoppen, komt een saneringsregeling. Ondernemers die willen verduurzamen, krijgen hulp. Staghouwer wil hierover met vissers, bestuurlijke partners, ketenpartijen en banken het komend jaar in gesprek.

Bijna de helft van de kosten (200 miljoen) wordt gedekt uit de Europese Brexit Adjustment Reserve. Uit het Klimaatfonds komt 199 miljoen beschikbaar omdat de visserij ruimte op zee kwijtraakt aan windparken. In het Noordzeeakkoord was al 45 miljoen beschikbaar gesteld voor een duurzame visserij.

Om de vissers te helpen bij het maken van keuzes, wordt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Ondernemershulp voor de Visserij ingericht.