Bij het chemische bedrijf Yara in Sluiskil is donderdagochtend een lekkage ontstaan. De bedrijfsbrandweer en de brandweer zijn ter plekke.

Uit een leiding op hoogte lekt salpeterzuur. Inmiddels is de toevoer van de leiding afgesloten. Door middel van waterschermen wordt de schadelijke stof neergeslagen. Het water belandt in de daarvoor bestemde riolering op het bedrijf. Buiten het terrein zouden er volgens de Veiligheidsregio Zeeland geen effecten merkbaar zijn.