Militairen hebben bezit genomen van de Hedwige-Prosperpolder. Ze helpen bij experimenten op het gebied van waterveiligheid. Zo wordt onder meer een superstorm nagebootst.

De provincie kreeg al vragen van omwonenden, vertelt gedeputeerde Anita Pijpelink. Wat doen die militairen daar bij de voormalige Hedwigepolder? Die wordt op dit moment omgevormd tot een natuurgebied. Uiteindelijk wordt de oude zeedijk doorgestoken, zodat water uit de Westerschelde in de uitgegraven geulen kan lopen.

"Tot die tijd is het een uniek laboratorium in de openlucht", verklaart Pijpelink. "Er kan niemand bij en je kunt proeven uitvoeren met een echte dijk." Samen met Rijkswaterstaat en de waterschappen test het ministerie van Defensie tot eind februari nieuwe technieken die kunnen worden ingezet bij dijkdoorbraken of overstromingen. Een daarvan is de Bresdefender, een drijvend ponton dat er voor zorgt dat een gat in de dijk niet groter wordt. "Dat ziet er indrukwekkend uit", aldus Pijpelink.

Ook wordt geoefend met mobiele waterkeringen. Deze experimenten vinden plaats in een afgesloten bassin, gevuld met polderwater.

Ook de superstorm wordt niet nagebootst met Scheldewater, benadrukt Pijpelink. Vanwege de hoge concentraties schadelijke PFAS die daarin zijn aangetroffen, is dat nu uit den boze. Nadat er eerder een continue stroom polderwater over de oude zeedijk liep, om de sterkte te testen, wordt er nu gewerkt met een golfoverslagsimulator en een golfklapgenerator, machines die golven water over of tegen de dijk laten slaan.

De onderzoeken maken deel uit van het Europese project Polder2C's, waarbij onderzoekers uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland samenwerken.