Natuurmonumenten is opnieuw naar de Raad van State gestapt tegen de vergunning voor de garnalenvisserij die sinds 2016 geldt voor de Westerschelde. Hoewel de Raad van State het beroep van de natuurorganisatie in maart vorig jaar gegrond verklaarde, is er in de Westerschelde nog niets veranderd en vissen de garnalenvissers door. Eind december dit jaar vervalt hun vergunning.

"Het lijkt wel tactiek van het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit", zei woordvoerder Auke Wouda van Natuurmonumenten. De rechtszaak tegen de huidige vergunning lijkt niet veel zin meer te hebben. Maar een uitspraak van de Raad van State is wel van belang voor toekomstige vergunningen die de vissers zullen aanvragen.

Natuurmonumenten heeft eerder al gezegd dat het niet de bedoeling is om de hele garnalenvisserij in de Westerschelde plat te leggen. Maar de schade die de vissers aan de zeebodem in het Natura 2000-gebied toebrengen is significant, zegt de organisatie. Omdat daar onvoldoende naar is gekeken heeft het ministerie van LNV in strijd gehandeld met de Habitatrichtlijn. Het omwoelen van de zeebodem zou de invasieve exoot Amerikaanse zwaardschede de kans geven om andere soorten te verdringen. Verder zou de garnalenvisserij de uitbreiding van het aantal finten (haringsoort) belemmeren, terwijl de Westerschelde de kraamkamer zou moeten zijn van de fint.

De Raad van State besliste in november 2020 dat toenmalig LNV-minister Carola Schouten moest aantonen dat de visserij op garnalen geen significant nadelige effecten heeft op de Westerschelde. De minister moest vooral iets zeggen over de effecten van Nederlandse vissers en Belgische vissers samen. Die vissen ongeveer evenveel uren in de Westerschelde op garnalen. De minister gaf geen gehoor aan de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. In maart 2021 verklaarde de Raad van State het beroep van Natuurmonumenten tegen de vergunning dan ook gegrond.

Het vissen op garnalen ging gewoon door. Zoiets moeten burgers niet presteren, aldus woordvoerder Wouda van Natuurmonumenten bij de Raad van State. Tijdens de zitting wisten woordvoerders van LNV niet goed uit te leggen of de Belgische vissers zijn meegenomen in het onderzoek zoals de Raad van State in november 2020 had gevraagd. Voorman van de Nederlandse Vissersbond, Egbert van der Tuin, heeft er eerder op gewezen dat de garnalenvisserij al sinds jaar en dag plaatsvindt. Natuurmonumenten moet niet doen alsof het een nieuwe activiteit is, vindt de Vissersbond. Uitspraak volgt later.