Culturele instellingen en organisaties in Goes kunnen van de gemeente geld krijgen voor vernieuwende ideeën. Er is 230.000 euro beschikbaar. "We willen de sector hiermee een steuntje in de rug geven in deze lastige tijd", zegt wethouder Cees Pille.

Pille zegt te hopen dat de subsidieregeling misschien komend voorjaar - ervan uitgaande dat er dan flink is versoepeld - al tot mooie culturele en kunstzinnige initiatieven zal leiden. Aanvragen zullen door de gemeente worden beoordeeld. Er is geen dik pakket aan eisen opgesteld waaraan ideeën moeten voldoen.

"We willen juist ruimte bieden aan creativiteit", aldus de wethouder. "Misschien ontstaan er ook wel mooie samenwerkingen." De wethouder hoopt ook dat individuele kunstenaars zullen profiteren van de vernieuwende initiatieven die gaan ontstaan. "Want veel van hen zijn zzp'ers en hebben het ook heel moeilijk."

Elke idee kan worden beloond met maximaal 25.000 euro. De 230.000 euro die beschikbaar is, komt van het Rijk. Het is geld dat gemeente heeft gekregen om de culturele sector te ondersteunen. Elke gemeente mag zelf bepalen op welke manier het wordt besteed. Aanvragen kunnen de komende paar maanden worden ingediend.

Parallel aan deze regeling loopt ook nog het traject waarbij culturele instellingen schade die ze hebben geleden vanwege de coronamaatregelen deels vergoed kunnen krijgen. Daar zijn volgens Pille tot nu toe weinig aanvragen voor ingediend. Hij denkt dat dit deels te maken heeft met het feit dat de gemeente veel organisaties en instellingen is blijven subsidiëren, ondanks dat activiteiten niet konden doorgaan of op een laag pitje stonden.