De Westerscheldetunnel kan in januari tolvrij zijn, betoogt de Stichting Zeeland Tolvrij. Zij ziet de onlangs in een draaiboek aangekondigde onderzoeken als 'een vertragingstactiek'. In een brief aan de Tweede Kamer wordt gevraagd de tunnel het komend jaar tolvrij te maken.

De provincie en het Rijk hebben anderhalve week geleden een draaiboek gepresenteerd voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Dat kan op 1 juli 2025, mits een nieuw kabinet daar geld voor over heeft. Eerst zou nog een verkeersmodel moeten worden gemaakt, waaruit blijkt wat de gevolgen zijn voor het milieu en de verkeersveiligheid.

Zeeland Tolvrij vindt dat onzin. Dat soort effecten is allang in beeld gebracht, onder meer toen de Sluiskiltunnel en het knooppunt Drie Klauwen zijn aangelegd. Om mogelijke aanpassingen aan de wegenstructuur op te voeren als voorwaarde om de tunnel tolvrij te maken 'gaat echt te ver', aldus de stichting. Zij vraagt de Kamer de tol per 1 januari 2022 af te schaffen, met als mogelijke uitloop uiterlijk 1 januari 2023.