De provincie Zeeland steekt 1,6 miljoen euro in duurzame woningbouw. Gemeenten kunnen zo plannen versnellen.

Een miljoen euro is bestemd om leegstaande panden geschikt te maken als woning. Dat bedrag gaat naar zes projecten die leiden tot 68 bewoonbare panden. Het betreft de ombouw van kantoor- en winkelpanden. Het geld komt uit de regiodeal om gebouwen om te vormen tot woonruimte.

Daarnaast krijgt Bouwend Zeeland bijna 235.000 euro subsidie om 200 tot 500 medewerkers van bouw- en installatiebedrijven te trainen of bij te scholen. Het draait om het leren van nieuwe technieken die nodig zijn om woningen duurzamer te maken. Kennisopbouw is nodig om echt vaart in het vergroenen van woningen te brengen. Ook niet-leden van Bouwend Zeeland kunnen deelnemen aan de training.

Verder kunnen gemeenten tot 1 september volgend jaar subsidie aanvragen om deskundigen op het gebied van duurzaam bouwen aan te stellen dan wel in te huren. Daarvoor ligt 375.000 euro op de plank. De provincie denkt dat een tekort aan kennis bij gemeenten het versneld vergroenen van panden remt.