Voor veel inwoners van Hoek kan het niet snel genoeg gaan. Liever nog vandaag dan morgen willen ze hun huizen verwarmen met restwarmte van de nabijgelegen industrie. Maar zo'n vaart zal het met de aanleg van een warmtenet niet lopen. De voortekenen zijn gunstig, dát wel.

Kees Biesheuvel, innovatiemedewerker bij chemiebedrijf Dow Terneuzen, presenteerde zijn dorpsgenoten in de protestantse kerk in Hoek dinsdagavond de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om alle gebouwen in de gemeente Terneuzen te verwarmen met restwarmte van bedrijven als Dow en Yara. Hoek zou daarbij als een pilotproject kunnen dienen. "Dat zou ideaal en logisch zijn, omdat de leiding van een nieuw warmtenet vanaf Dow als eerste Hoek zal passeren", zei Biesheuvel.

Die opmerking was ook al in eerdere vergaderingen niet aan dovenmansoren besteed. Dinsdagavond werd niet voor niets uitgeweken naar de kerk, omdat er veel belangstelling werd verwacht. En die was er. Niet in de laatste plaats vanwege alle berichten over de steeds maar oplopende gasprijzen.

Vragen als 'wat gaat het mij per maand schelen' en 'wanneer kan de cv-ketel de deur uit' konden nog niet worden beantwoord. Maar dát alle huizen en andere gebouwen in de gemeente Terneuzen met industriewarmte kunnen worden verwarmd, dat werd wel duidelijk. Het goedkoopste is een variant waarbij industriewater op zeventig graden door nog aan te leggen leidingen naar woningen wordt gepompt. Hele grote investeringen in de woningen zijn daarbij niet nodig. "Je kunt het zo zien dat de bebouwde kom straks de koeltorens van de industrie worden", legde Biesheuvel uit. Aanleg en gebruik van dit warmtenet zou over een periode van dertig jaar zo'n 311 miljoen euro kosten.

Als het aan Biesheuvel ligt, komt het plan nu in een stroomversnelling. De belangen van de industrie zijn groot; door industriewater aan huishoudens te leveren is daar geen gas meer nodig. En dat zorgt voor een flinke reductie van broeikasgas C02. Ook veel aanwezigen hoopten op snelheid. "Wanneer gaan we beginnen? Als ik met pensioen ben, zeker", zei een aanwezige met een zorgelijke ondertoon.

Dat antwoord is nu in handen van de politiek. Wethouder Ben van Assche waagde zich nog niet aan een heel concrete voorspelling. "We moeten in Nederland in 2050 van het aardgas af zijn, dat is het streven. Als gemeente stellen wij nu een warmtevisie op, die in december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Daarna kijken we verder. Maar ik merk in elk geval dat er veel enthousiasme is voor een pilot in Hoek", zei Van Assche.