Minister Barbara Visser (VDD, Infrastructuur en Waterstaat) praat komende donderdag met gedeputeerde Dick van der Velde (VVD, milieu) over de vervuiling van de Westerschelde. Diezelfde dag ontmoet Van der Velde de Vlaamse minister Zuhal Demir. Een week later, op 7 oktober, treffen Visser en Demir elkaar.

Dat betekent dat de verontreiniging van de Westerschelde met PFAS, zeer waarschijnlijk door het bedrijf 3M bij Antwerpen, hoog wordt opgepakt. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid, omdat ze het immuunsysteem kunnen aantasten en kanker of leverschade kunnen veroorzaken. Nergens ter wereld zijn in water hogere concentraties aangetroffen als in de Westerschelde.

Eind augustus was dat voor Zeeland aanleiding alarm te slaan in Den Haag en Vlaanderen. Demir werd gevraagd alle informatie over het PFAS-dossier met Zeeland te delen. Tot dan toe moest de provincie het doen met berichten uit de media. Zeeland zit met 'tal van vragen, rondom volksgezondheid op korte termijn, maar ook op de langere termijn, als het gaat om effecten op natuur in en rondom de Westerschelde'. Antwoorden heeft het provinciebestuur niet of nauwelijks. Aan Visser werd gevraagd 'zo snel mogelijk coördinatie van deze problematiek en de informatievoorziening aan onze inwoners' op zich te nemen.

Visser antwoordt nu dat zij de Zeeuwse zorgen deelt over de situatie rondom PFAS in de Westerschelde. 'PFAS-stoffen komen van nature niet in het milieu voor en zijn zeer moeilijk afbreekbaar.' Zij heeft Rijkswaterstaat Zee en Delta opdracht gegeven 'de bilaterale betrekkingen vanuit de Internationale Scheldecommissie aan te halen om de lokale samenwerking te ondersteunen en informatie uit te wisselen.' Gisteren heeft een eerste gesprek plaatsgevonden. Om meer informatie te delen heeft Zeeland werkgroepen gevormd met ambtenaren van alle bij de Westerschelde betrokken partijen. In een van die werkgroepen vindt vandaag een terugkoppeling plaats van het Vlaamse-Nederlandse gesprek.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de regering vorig jaar geadviseerd over de aanpak van PFAS in het milieu. Op het ogenblik doet het RIVM nader onderzoek. 'Ik zal u uitnodigen om plaats te nemen aan de bestuurlijke tafel waar dit vervolgtraject besproken gaat worden', schrijft Visser aan het provinciebestuur. 'Hiermee waarborgen we dat verschillende sporen bij elkaar komen en elkaar kunnen versterken. Tot slot heb ik begrepen dat er in de eerste helft van oktober een technische sessie georganiseerd gaat worden voor de Provinciale Staten. Ook hier trekken wij graag samen met u op.'

Vandaag debatteert de Statencommissie ruimte over de PFAS-kwestie. Ter voorbereiding heeft het provinciebestuur geprobeerd 64 vragen te beantwoorden die daarover eerder deze week zijn gesteld door Zeeuwse politieke partijen.