De veelbesproken verlaging van de maximumsnelheid bij de Haringvlietbrug is twee weken uitgesteld. Dat laat Rijkswaterstaat weten. Hierdoor hebben de veiligheidsregio's meer tijd om zich goed voor te bereiden en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten beter te organiseren, aldus Rijkswaterstaat.

Het was eerst de bedoeling om aanstaande maandag de snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur, maar Rijkswaterstaat voert de komende twee weken nog extra inspecties uit zodat het verkeer straks veilig over de brug kan. Na deze twee weken wordt de maximumsnelheid alsnog teruggebracht.

De nieuwe maximumsnelheid op de Haringvlietbrug geldt nu vanaf maandag 9 augustus 5.00 uur. Ook wordt het verkeer in beide richtingen dan via één rijstrook over de brug geleid. Deze maatregelen blijven in principe gelden tot aan de vervanging van de brugklep in 2023.

De parallelrijbaan gaat dicht voor normaal verkeer om sluipverkeer te voorkomen en het dichtslibben van de omliggende wegen tegen te gaan. De parallelbaan blijft toegankelijk voor (brom)fietsen, fietsen met trapondersteuning, gehandicaptenvoertuigen en landbouwvoertuigen. Ook hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen mogen gebruikmaken van deze parallelbaan.

Protesten halen niets uit

Tegen de maatregelen is veel protest losgekomen in de regio, maar ook daarbuiten. De maatregel leidt tot veel fileleed en dus vertragingen, zo is de angst. De gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee trokken meteen aan de bel, maar ook vanuit Zeeland en Brabant kwam er verzet. Onder meer de gemeente Schouwen-Duiveland en werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland protesteerden. Met hun verzet heeft het uitstel echter niets te maken: Rijkswaterstaat rept alleen over extra tijd voor hulpdiensten om zich te kunnen voorbereiden.