De gemeenteraden van Terneuzen, Sluis en Hulst hebben deze maand een gezamenlijke regiovisie opgesteld. In december gaan ze zelfs gezamenlijk vergaderen over een werkagenda die daarbij hoort.

Het dagelijks provinciebestuur steekt 60.000 euro in de Zeeuws-Vlaamse regiovisie. "We willen bevorderen dat Zeeland sterke regio's krijgt", zegt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP). De Bevelandse gemeenten hebben eerder al een regiovisie opgesteld, nu is Walcheren aan de beurt.

Van der Maas erkent dat gemeenten te klein zijn om sommige onderwerpen alleen op te pakken, maar hij vindt herindeling een stap te ver. "Als je dit goed doet, is herindeling niet aan de orde."

In een regio als Zeeuws-Vlaanderen ligt het voor de hand dat gemeenten de samenwerking zoeken als het bijvoorbeeld gaat over de economie of over de raakvlakken met Vlaanderen. In de Zeeuws-Vlaamse regiovisie, die is opgesteld met hulp van het Utrechtse bureau Birch, worden Vlamingen hartelijk welkom geheten, omdat ze nodig zijn voor de leefbaarheid van de streek.