Voorzitter Erik van Merrienboer van de Veiligheidsregio Zeeland snapt dat het kabinet op de rem trapt. "Maar het is een zware boodschap voor ondernemers in de horeca, evenementen, culturele sector en voor onze jeugd."

"Juist nu we zo kort in een soepelere fase zitten en ons weer vrijer konden bewegen, dwingt corona ons zo snel al weer tot meer voorzichtigheid. Ik heb begrip dat het kabinet nu aan de rem trekt. Want we kunnen niet wachten, en we moeten nu allemaal 'meeremmen' om straks weer sneller vooruit te kunnen."

Van Merrienboer begrijpt dat veel mensen teleurgesteld zijn. "In de horeca, bij de discotheken, bij al die evenementen die soms al aan het opbouwen waren."

De VRZ-voorzitter benadrukt dat een nieuwe piek voorkomen moet worden en wijst daarbij op het belang van vaccinatie. En hij roept tot alertheid: "Ga bewust en voorzichtig om met de ruimte die er nog wel is. Blijf je aan de basismaatregelen houden, vermijd grote groepen. Juist omdat zoveel mensen, ook jongeren, echt lang ziek kunnen worden door corona. Onze belangrijkste drive moet blijven om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Alleen zo kunnen we samen door deze crisis komen."