Bij het overleg over de PFAS-verontreiniging in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen is volgende week ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VVM) aanwezig.

Recente rapporten over hoge concentraties van PFAS in het water en in vissen, zijn voor de provincie Zeeland aanleiding geweest om betrokken Nederlandse en Belgische instanties uit te nodigen voor spoedoverleg.

Het gaat in eerste instantie om het uitwisselen van informatie op ambtelijk niveau. Er zitten bij het overleg dus geen politieke bestuurders. Naast de provincie Zeeland en de VVM komen ambtenaren van de ministeries van I&W (Infrastructuur en Waterstaat) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid), het RIVM, Rijkswaterstaat, de GGD, onderzoeksinstituut Deltares, waterschap Scheldestromen en Zeeuwse gemeenten naar Middelburg om de PFAS-problematiek te bespreken.

Dagelijks provinciebestuurder Dick van der Velde zei vorige week 'een bak vol vragen' over de PFAS-verontreiniging te hebben. De provincie wil zo snel mogelijk weten wat er precies aan de hand is.