Hulst heeft vorig jaar financieel goed geboerd. Onderaan de streep resteert een financieel overschot van ruim 2,1 miljoen euro op een begroting van afgerond 72 miljoen euro.

Het overschot is met name te danken aan uitstel van een aantal activiteiten en werkzaamheden, plus eenmalige meevallers. De coronacrisis is er vooral de oorzaak van dat activiteiten en werkzaamheden moesten worden doorgeschoven. Hiermee is voorlopig een half miljoen euro verdiend.

De eenmalige meevallers zitten hem in hogere bijdragen van de rijksoverheid, lagere rentelasten op financieringen en ook een aantal positieve afrekeningen van gemeenschappelijke regelingen waaraan Hulst deelneemt. Zo hoefde minder te worden betaald aan het Zeeuws-Vlaamse sociaal werkbedrijf Dethon.

Eén van de opvallendste resultaten is dat er over alle zorg- en werkgelegenheidstaken waarvoor Hulst aan de lat staat, al met al een overschot is geboekt van 850.000 euro. Dit is opmerkelijk, omdat zeker de jeugdzorg financieel een enorme last voor gemeenten is door de oplopende kosten, ook vorig jaar in Hulst. Onder meer huishoudelijke hulp viel goedkoper uit. De meevaller bij Dethon tikt hierin ook door.

Hoewel een fors overschot is geboekt over 2020, heeft Hulst zeker niet de hand op de knip gehouden. Voor ongeveer 6,1 miljoen euro is geïnvesteerd in wegen en rioleringen. Ook is zo'n 790.000 euro aan de verbouwing en nieuwbouw van dorps- en gemeenschapshuizen besteed.

Hulst zit dankzij 2020 beter bij kas. Dat komt goed uit met het oog op de toekomst. Onder meer voor de huisvesting van het Reynaert College op één in plaats van twee locaties is veel geld nodig.