Bij een grote controle op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg is een aantal milieuovertredingen geconstateerd. Het gaat vooral om accu's die niet goed waren opgeslagen en het weglekken van motorvloeistoffen, zegt Marinus Willemsen van de gemeente Middelburg.

De gemeente, politie, Belastingdienst, RUD Zeeland en Orionis Walcheren hielden woensdag een gezamenlijke controle, waarbij vooral werd gelet op het naleven van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

De afgelopen jaren zijn dit soort controles vaker uitgevoerd. Willemsen geeft aan dat er betrekkelijk weinig overtredingen zijn geconstateerd. "Veel bedrijven hebben hun zaakjes goed op orde. Dat mag ook wel eens worden gezegd."

De Belastingdienst doet naar aanleiding van de resultaten van de controle in drie gevallen verder onderzoek. Ook gaat Orionis na of twee bedrijven misbruik hebben gemaakt van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers), die in het leven werd geroepen om ondernemers te helpen de coronacrisis te overleven.