Automobilisten, motorrijders en andere verkeersdeelnemers moeten de komende zomermaanden in de gemeente Schouwen-Duiveland rekening houden met extra snelheidscontroles.

Hiermee wil de politie de verkeersveiligheid vergroten. De snelheidscontroles vinden de komende maanden geregeld plaats op wisselende locaties op het eiland, onder meer met een laserapparaat en een radarauto.

De controleplaatsen zijn bepaald aan de hand van een analyse van de ongevalsgegevens van diverse organisaties, snelheidsdata en naar aanleiding van recente klachten.