De provincie Zeeland gaat geld beschikbaar stellen om de route langs de Oost-Zeeuwse Westerscheldeoever aantrekkelijker te maken. Ook is het de bedoeling dat toeristische mogelijkheden van dorpen benut gaan worden. Deze zomer moeten de ontwerpen afgerond zijn.

De afgelopen jaren werd er onder meer met de inwoners van de gemeente Hulst en Grenspark Groot Saeftinghe overlegd over de precieze invulling van de aanpassingen.

De ontwerpen verschillen per dorp. Zo moet er in het dorp Walsoorden een tribunetrap komen, bij Zeedorp een trap met steiger en in Emmadorp een multifunctioneel scheldehuisje op de dijk. Ook komen er belevingspunten en routes.