De kerncentrale in Borssele is sinds vrijdag uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisseling. Dat is in een pandemie een uitdaging, omdat er dan altijd honderden extra mensen op het terrein werken. Exploitant EPZ zal daarom geregeld sneltesten doen om het eigen en het extern personeel gezond te houden.

Vanwege de pandemie werd de onderhoudsstop vorig jaar verkort van vijf naar drie weken. Dit keer duurt de stop een maand, waarin ook uitgesteld onderhoudswerk wordt verricht. Dat gaat onder meer om het vervangen van instrumentatie op de regelzaal, de elektromotor van een van de twee hoofdkoelmiddelpompen en ook twee bochtstukken in stoomleidingen na de hogedrukturbine.

Tijdens een onderhoudsstop wordt altijd een kwart van de 121 splijtstofstaven gewisseld. Verder zal EPZ zeventienhonderd klussen uitvoeren. Onder meer zullen nu periodieke testen worden uitgevoerd die aantonen dat installaties naar behoren functioneren. Verder doet EPZ inspecties die alleen mogelijk zijn als het reactorvat is geopend, zoals controle van de splijtstofelementen.