Het nieuwe kabinet moet een tolvrije Westerscheldetunnel opnemen in zijn regeerakkoord en ook aangeven in welk jaar de tolheffing wordt afgeschaft. Die oproep doen lokale overheden in Zeeland in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

Het afschaffen van de tunneltol kost zo'n 30 miljoen euro per jaar. Dat bedrag is nodig om de wegvallende inkomsten uit tolpassages te dekken. Als de tunnel bijvoorbeeld in 2022 tolvrij kan worden, dan kost dat rond de 330 tot 340 miljoen euro.

Zeeland vindt dat de landelijke overheid het financiële tekort moet dekken en doet in een brief dan ook een beroep op het nieuwe kabinet om de knip te openen. De overheden verwijzen daarbij naar een motie die de gehele Tweede Kamer vorig jaar aannam.

Met name inwoners van Zeeuws-Vlaanderen vragen al jaren om de tunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken. Zij voelen zich benadeeld ten opzichte van andere inwoners, omdat ze geen alternatieven hebben. Omrijden via België is tijdrovend en kost vaak ook geld.

Bij bijvoorbeeld de Liefkenshoektunnel wordt ook tol geheven. De Zeeuwse overheden begrijpen die onvrede. In de brief aan Hamer onderstrepen ze dat het wegnemen van dat onrechtvaardigheidsgevoel bij Zeeuws-Vlaamse burgers onbetaalbaar is.

Een tolvrije tunnel levert Zeeland een welvaartswinst op van maximaal 39 miljoen euro, berekenen de onderzoeksbureaus Ecorys en Rebel. Het tolvrij maken van de tunnel is onder meer gunstig voor de Zeeuwse arbeids- en woningmarkt en de regionale economie.