Zeeuwse huishoudens en bedrijven worden uiteindelijk niet extra op kosten gejaagd door het verdwijnen van de kabelbelasting. Weliswaar gaat onder meer de waterschapsbelasting volgend jaar meer omhoog dan gebruikelijk, maar dat wordt gecompenseerd via de elektriciteits- en waterrekening.

De meeste gemeenten en het waterschap heffen zogeheten precariobelasting op kabels en leidingen die in de grond liggen. In Zeeland gaat het in totaal om miljoenen euro's per jaar. Dat is vooral voor waterbedrijf Evides en netbeheerder Enduris een forse kostenpost. Zij berekenen de kosten rechtstreeks door aan hun klanten.

Vanaf 1 januari mogen de overheden geen kabelbelasting meer heffen. Waterschap Scheldestromen loopt daardoor zo'n 2 miljoen euro per jaar mis. Het waterschap heeft daarom al een extra belastingverhoging voor 2022 aangekondigd, maar het hoopt dat Enduris en Evides tegelijkertijd hun tarieven aanpassen.

Dat gaat ook gebeuren, zegt een woordvoerder van Enduris. "Als zij geen precario in rekening brengen, berekenen we dat ook niet meer door aan de klant."

Evides hanteert dezelfde aanpak. "Concreet betekent dit dat onze klanten in 2022 inderdaad geen precariobelasting meer op hun waterrekening terugzien." Op de eindafrekening over 2021 zal de heffing nog wel staan.