Er komt meer toezicht op kitesurfers die in beschermde natuurgebieden in Zeeland hun sport bedrijven en daar vogels verstoren. Dat antwoordt het dagelijks provinciebestuur vrijdag op vragen van de Statenfractie van GroenLinks.

De Statenleden Gerwi Temmink en Maaike Walraven maken zich zorgen over kitesurfers die hun sport in verboden gebieden bedrijven. Dat zou steeds vaker voorkomen, onder meer bij de Oesterdam.

Ook vogelaars en ecologen hebben hun zorgen geuit. Ze zijn bang dat de watersporters (broedende) vogels in natuurgebieden schrik aanjagen. Zeker nu het recreatieseizoen in aantocht is.

Volgens GroenLinks is er te weinig toezicht op kitesurfers die de regels overtreden. De Zeeuwse milieudienst RUD zou te weinig capaciteit hebben om ertegen op te treden. Dat gaat volgens Gedeputeerde Staten veranderen.

De RUD moet volgens de huidige afspraken jaarlijks 1.116 uur de Deltawateren in de gaten houden en zo nodig handhaven. Er lopen gesprekken om het toezicht op te voeren naar zestienhonderd uur per jaar.