Rijkswaterstaat is van plan om deze week te starten met de onderhoudsbeurt voor de sluizen bij Hansweert. Door de renovatie van zogeheten remmingwerken en wachtplaatsen hoopt Rijkswaterstaat te bereiken dat het er de komende twintig jaar geen onderhoud aan hoeft te plegen.

Remmingwerken biedt bruggen en sluizen bescherming tegen naderende schepen. Daarnaast dient een remmingwerk om een schip de gelegenheid te bieden te wachten voor een gesloten brug of sluis.

Het meeste werk wordt doordeweeks en overdag gedaan. Bij uitzondering is dat ook 's avonds of op zaterdag, waarschuwt Rijkswaterstaat. Om de hinder te minimaliseren voor zowel vaarwegverkeer als omwonenden, worden sommige onderdelen op een andere locatie opgeknapt. Vooral het uit- en intrillen van palen kan geluidshinder veroorzaken.

Het werk wordt in fases uitgevoerd. Dit jaar worden de eerste twee remmingwerken gedaan. De verwachting is dat half november de eerste fase klaar is. Volgend jaar april gaan de andere twee remmingwerken in uitvoering.