Sinds het begin van de coronapandemie heeft de politie in Zeeland iets meer dan tweeduizend mensen bekeurd die zich niet aan de regels hielden. In zes van de tien gevallen ging het om overtredingen van de avondklok. Ook kregen 130 mensen een waarschuwing.

De politie maakt elke week de landelijke cijfers bekend. Nu heeft zij dat eenmalig ook per gemeente gedaan. Het gaat om cijfers over de periode van maart 2020 tot en met 4 april van dit jaar.

Er blijkt vooral in de steden te zijn bekeurd. Afgezet tegen het aantal inwoners schreef de politie de meeste boetes uit in de gemeente Vlissingen, gevolgd door Goes en Terneuzen.

In absolute aantallen noteerde Terneuzen de meeste boetes (394), gevolgd door Vlissingen (384), Goes (294) en Middelburg (202). Op Noord-Beveland is veruit het minst bekeurd: zeven keer in ruim een jaar tijd.

Verreweg de meeste boetes waren voor overtredingen van de avondklok, die sinds 23 januari van kracht is. In Zeeland gingen tot nu toe 1.209 overtreders op de bon. In 546 gevallen kregen mensen een bekeuring op grond van de noodverordening die gold totdat vorig jaar december de coronawet van kracht werd en vooral samenscholingen verbood.

Te weinig afstand houden was goed voor 124 Zeeuwse prenten, terwijl groepsvorming 108 keer werd beboet. De mondkapjesplicht heeft in Zeeland nog nauwelijks tot bekeuringen geleid.

De boete voor het negeren van de avondklok bedraagt 95 euro. Wie geen mondkapje draagt, te weinig afstand houdt of groepen vormt, krijgt eveneens een boete van 95 euro. Jongeren tot en met vijftien jaar die onvoldoende afstand houden of samenscholen betalen 48 euro.

Wanneer kunnen de winkels weer open? De weg naar versoepelingen
84
Wanneer kunnen de winkels weer open? De weg naar versoepelingen