Op het aangroeiende Verklikkerstrand in Renesse is op vijf plaatsen het strand met touw, palen en een informatiebord afgezet. De zeldzame strandplevier, kleine plevieren en de bontbekplevier krijgen zo ruimte om te broeden.

Boswachters van Staatsbosbeheer en medewerkers van de Vogelbescherming hebben paartjes plevieren gesignaleerd. Vandaar dat op bekende broedplaatsen tijdelijke afzettingen zijn neergezet ter bescherming van de nesten van deze kustvogels. Tot 15 september blijft dat zo.

Honden moeten op het gehele Verklikkerstrand tot die datum aangelijnd zijn. Op andere stranden geldt het aanlijngebod tussen andere data.

Boswachter Digna Mielard vindt uitleg over waarom stukken strand zijn afgezet belangrijk. "Vandaar de informatieborden. Binnenkort beginnen plevieren nestjes te bouwen. Daarvoor is het nu nog te slecht weer. In de aangroeiende duinen zijn gedeeltes afgezet met een lengte van iets meer dan 2.900 meter. We hebben een vergunning voor het afzetten tot maximaal 3 kilometer."