Huurdersvereniging l'escaut woonservice en Zeeuwland onderzoeken samen de woonbeleving en woonwensen van hun Vlissingse huurders. Dat doen ze om de woningbehoefte scherp in beeld te brengen. Alle huurders in de gemeente Vlissingen ontvangen daarom de komende dagen een online-enquête.

De twee corporaties willen de bewoners meer betrekken bij het maken van plannen. Aan de hand van de resultaten van het woonwensenonderzoek wordt beleid opgesteld voor de komende jaren.

De vragen in de enquête gaan over de huidige woonsituatie en woonbeleving, eventuele woonwensen en mogelijke verhuisplannen. Ook zijn de corporaties benieuwd naar de tevredenheid over de woonomgeving.