Sluis krijgt als eerste Zeeuws-Vlaamse gemeente een kinderburgemeester en kinderraad. Hierin volgt de gemeente het voorbeeld van onder meer Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

Alle leerlingen uit groep zeven en acht van alle basisscholen uit de gemeente kunnen zich verkiesbaar stellen. Binnenkort zijn er verkiezingen en een selectiecommissie kiest tussen de vijf en vijftien kinderen om zitting te nemen in de kinderraad, die na de zomer wordt geïnstalleerd. Uit hun midden wordt dan de kinderburgemeester gekozen.

Het betreft voorlopig een proef van een jaar.

De kinderraad mag meepraten over onderwerpen die zijn leeftijdsgroep aangaat. Ze mogen de echte gemeenteraad zowel gevraagd als ongevraagd advies geven en onderwerpen aandragen waar de politiek aandacht aan moet besteden. Zo worden kinderen volgens de gemeente betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

De kinderburgemeester krijgt net als de Sluise burgemeester Marga Vermue een ambtsketen. Hij of zij zal ook geregeld met Vermue meegaan naar evenementen.