Zeeland behoort tot de provincies waar in 2020 een toename is te zien in het aantal opgerolde drugslaboratoria. In 2019 werd één drugslab opgerold, afgelopen jaar waren dat er vier, blijkt uit politiecijfers.

In het hele land zijn in totaal 108 locaties ontdekt het afgelopen jaar. In 2019 waren dat er nog 90. In de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland zijn de meeste locaties opgerold.

Volgens de politie is er ook een toename in het aantal locaties waar het verslavende crystal meth werd gemaakt.

Het aantal dump- en opslaglocaties is in Zeeland het afgelopen jaar juist afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren.