De provincie Zeeland gaat zich sterk maken voor de komst van een thoriumreactor. Deze zou in 2035 al in bedrijf kunnen zijn.

Dinsdag werd bekend dat er een kennisconsortium is opgericht om extra vaart achter de ontwikkeling van thoriumcentrales te zetten. Daardoor is de techniek mogelijk al over vijftien jaar beschikbaar. Eerder werd ervan uitgegaan dat dat niet voor 2045 of 2050 zou gebeuren.

Nu het sneller lijkt te gaan, wil het provinciebestuur kijken "of en hoe de kansen hiervan voor Zeeland benut kunnen worden". Gedeputeerde Jo-Annes de Bat verwacht een enorme "economische en kennisimpuls als het lukt hier een dergelijke unieke centrale te helpen ontwikkelen".

Economische Impuls Zeeland is in gesprek met het consortium, dat bestaat uit de kennisinstellingen NRG/PALLAS, TU Delft en DIFFER en reactorontwikkelaar Thorizon.

Een thoriumcentrale, een gesmolten zoutreactor met thorium als splijtstof, geldt als een alternatieve vorm van kernenergie. Het voordeel is dat er minder afval wordt geproduceerd, dat bovendien veel minder lang radioactief blijft.

Op de website van de Thorium MSR Stichting wordt uitgelegd wat een gesmolten zoutreactor is.