De resultaten van de metingen rond de zeedijk in de Perkpolder in de gemeente Hulst worden binnenkort openbaar gemaakt. De grond van aangrenzende akkers en moestuinen wordt dit jaar onderzocht.

Bij de aanleg van een nieuwe zeedijk bij de Perkpolder in 2014 is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt en die grond werd afgedekt met een laag klei. Dijkbeheerder Rijkswaterstaat liet het RIVM en onderzoeksinstituut Deltares twee jaar geleden onderzoek doen naar de dijk.

Risico's voor volksgezondheid en milieu waren er niet. Rijkswaterstaat moest wel in de gaten houden of er geen vervuilende stoffen uitspoelen, want veranderingen kunnen niet direct gemeten worden.

Ingenieursbureau TAUW maakte vorig jaar een rapport in opdracht van de provincie Zeeland en concludeerde dat er waarschijnlijk geen sprake is van onaanvaardbare risico's, maar dat niet overal aan de kwaliteitseisen voor de bodem wordt voldaan. Oftewel: er zitten stoffen in de TGG die daar niet thuishoren.

Het RIVM doet daarom aanvullend onderzoek. Er wordt gekeken wat er in het oppervlaktewater zit en wat de effecten zijn op de bodem en de aangrenzende grond en moestuinen. In een kwelsloot, net buiten de dijk, zijn metingen gedaan waar hogere waardes van stoffen uit de dijk zijn gevonden.

Tot minstens 2023 wordt er gemonitord. Afhankelijk van de uitkomst worden er scenario's uitgewerkt. Een van die scenario's is het weghalen van de vervuilde grond. Rijkswaterstaat hield deze week ook een online bijeenkomst voor omwonenden, waarin zij werden bijgepraat.

Wanneer de gegevens precies openbaar worden, is niet nog niet bekend.