De Zeeuwse gemeenten vrezen weerstand tegen de komst van 5G naar de provincie. Ze gaan daarom een brief sturen naar het het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de vraag om bezorgde inwoners voor te lichten.

5G maakt supersnel mobiel internet mogelijk. De Zeeuwse gemeenten bereiden de komst daarvan gezamenlijk voor. Zo werken ze samen aan een beleidsplan voor de antennes die nodig zijn voor het netwerk.

Tegelijkertijd signaleren ze toenemende onrust in de samenleving over de komst van 5G. Daarbij gaat het vooral om mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

Vorig jaar september heeft de Gezondheidsraad geadviseerd de zogeheten 26GHz-band voorlopig niet te gebruiken, omdat nog weinig bekend is over de risico's van blootstelling aan elektromagnetische velden van deze band. Het kabinet heeft het advies naast zich neergelegd.