De drie sluizen bij Terneuzen zijn donderdag uren niet beschikbaar voor de scheepvaart om overtollig water uit het Kanaal Gent-Terneuzen af te voeren naar de Westerschelde.

De Middensluis die bij laagwater op de Westerschelde al nauwelijks wordt gebruikt, is van 10.00 tot 17.30 uur gestremd, de Oostsluis en de grotere Westsluis van 11.30 tot 15.30 uur.

Door de overvloedige regenval was het waterpeil op het Kanaal Gent-Terneuzen bij de brug van Sluiskil rond 9.30 uur gestegen tot 2,40 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) en bij Sas van Gent tot 2,39 meter.

Het streefpeil voor het Kanaal Gent-Terneuzen is 2,13 meter boven NAP.