Waterschap Scheldestromen betaalt niet mee aan de aanpassingen van de wegen rondom Waterpark Veerse Meer.

"Wij hanteren het kostenveroorzakersprincipe", zegt waterschapsbestuurder Marien Weststrate. Dat betekent dat de gemeente Middelburg of projectontwikkelaar Driestar zelf moet opdraaien voor de kosten.

"Wij beheren onze wegen en onderhouden ze. Wij leggen geen nieuwe wegen aan." Weststrate zegt dat hij al meerdere keren heeft gevraagd hoe het zit. "Is er een zak geld voor de infrastructuur ja of nee, maar ik krijg daarop geen duidelijk antwoord."

Omdat het nieuwe vakantiepark bij Arnemuiden veel auto's zal aantrekken, is het aanpassen van de polderwegen onvermijdelijk. Bovendien wordt gedacht aan een nieuwe weg waardoor Lewedorp ontlast wordt.

Die moet betaald worden en daarom heeft waterschap Scheldestromen in een zienswijze nogmaals duidelijk gemaakt dat de bal bij Middelburg en Driestar ligt. Ook Rijkswaterstaat heeft een zienswijze ingediend, waarin staat dat een nieuwe afslag op de A58 op dit moment en in de nabije toekomst niet aan de orde is.