Veel Zeeuwse ondernemers zijn terughoudend en kloppen niet snel bij het Rijk aan voor financiële steun waarop ze volgens de coronaregelingen aanspraak kunnen maken. De provincie Zeeland stelt daarom opnieuw vouchers beschikbaar aan bedrijven zodat die een financieel specialist naar de mogelijkheden kunnen laten kijken.

Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat wachten bedrijven lang met het aanvragen van steun. "Daarom willen we ze helpen door het inschakelen van een expert", aldus De Bat. Het behoedt de ondernemers voor het aanvinken van het verkeerde vakje op een formulier.

Steeds meer bedrijven hebben behoefte aan noodhulp om niet kopje onder te gaan. Banken zijn terughoudender geworden met het verstrekken van kredieten. Ondernemers moeten soms op zoek naar alternatieve financiering. Er is daardoor een grote behoefte aan informatie, merkt De Bat.

De taakgroep economie - vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden en bedrijfsleven - gaat daarom met banken in gesprek om te kijken hoe de situatie in Zeeland is en hoe ondernemers ook op andere manieren geholpen kunnen worden, zo is te lezen op de Coronamonitor Zeeland. De provincie Zeeland gebruikt deze site om inzicht te geven in de (economische) gevolgen van de coronacrisis, ondersteunende maatregelen en de ervaringen van ondernemers.

Zo heeft Dockwize een SOS-programma klaarstaan voor met name de horeca, waarbij een team van experts de ondernemers te hulp schiet. Ook kunnen niet-horecabedrijven bij SOS Dockwize aankloppen.

Impuls Zeeland heeft onder de naam Zeeland Financial Matching een vouchersysteem opgezet. Hiermee kan de helft van de kosten van de inhuur van een financieel specialist worden betaald. Deze subsidie moet deels worden terugbetaald als de financiering is geregeld.