De Vlaamse politie controleert steekproefsgewijs automobilisten aan de grens met Zeeuws-Vlaanderen. Alleen mensen met een geldige reden mogen vanaf woensdag de grens oversteken. Boetes worden nog niet uitgedeeld.

Bij de grotere grensovergangen in de regio ontstaan kleine files. Sommige automobilisten worden eruit gepikt en moeten aantonen dat ze een goede reden hebben om de grens over te steken.

Boetes worden nog niet uitgedeeld. Volgens een politieagent worden mensen die aantonen dat ze in de buurt wonen over het algemeen met rust gelaten. Boodschappen doen over de grens wordt toegestaan, net als bijvoorbeeld tanken of sporten. Wel wordt gevraagd naar een verklaring op eer, waarin grenspassanten zelf moeten aangeven wat ze in het buurland gaan doen.

Wie verder weg woont, moet een zwaarwegende reden hebben om de grens te passeren, zoals doktersbezoek, het bijwonen van een huwelijk of begrafenis, of vanwege studie, werk of verhuizing. Er is dan een extra verklaring nodig om dat te bewijzen.

De controles zijn een gevolg van nieuwe maatregelen in België, die woensdag ingaan. Ze duren voorlopig tot 1 maart.