De laatste twee polderwegen van Heinkenszand naar Goes, die nog niet waren afgesloten, gaan vanaf vrijdag tot eind mei sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Hiermee komt de veiligheid van fietsers voorop te staan, volgens wethouder Arno Witkam.

Eerder werd de Kwekerijweg al afgesloten voor autoverkeer. Dit had netbeheerder TenneT in overleg met waterschap in november besloten om zo het sluipverkeer door de polder af te sluiten. Op aandringen van de gemeente Borsele is het nu ook verboden om met de auto over de Noordhoekweg en de Noordweg te rijden.

Fietsers, waaronder veel scholieren, uit de omgeving van Heinkenszand, namen normaal gesproken de autoloze Bimmelsweg om naar Goes te fietsen. "Vanwege de aanleg van de 380kV-lijn is de Bimmelsweg al maanden dicht. Fietsers worden nu omgeleid via de Noordhoekweg, langs het gehucht Baarsdorp", zegt Witkam.

De tijdelijke sluiting van de sluiproutes naar Goes biedt de fietsers een veilige route. De wethouder hoopt dat scholieren ruim voor die tijd weer naar school mogen en dus profijt hebben van de maatregel.

Als de inwoners van Baarsdorp positief zijn over het effect van de tijdelijke afsluiting, wil de wethouder in overleg met het waterschap en de gemeente Goes nadenken over een permanent verbod voor doorgaand verkeer.