Het dagelijks provinciebestuur van Zeeland heeft geen bezwaar tegen de bouw van een tijdelijke opslag voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale bij Doel.

Zowel de Belgische toezichthouder FANC als de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) zijn van oordeel dat er geen sprake zal zijn van grensoverschrijdende radioactiviteit.

De provincie eist wel dat zij bij eventuele incidenten onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld. Als de plannen gewijzigd moeten worden, wil Zeeland daar ook bij betrokken worden.