De eerste negen projecten uit de Regio Deal, die vorig jaar is afgesloten met de Rijksoverheid, krijgen ruim 3,6 miljoen euro subsidie op een investering van in totaal 11,9 miljoen euro. Hiervan moet het onderwijs, de landbouw en de woonomgeving profiteren.

De uitstroom van kinderen naar Vlaamse scholen zet het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen onder druk. Stichting Perspecto, met basisscholen in Hulst en Terneuzen, kan daar iets tegen gaan doen door de bijdrage van 1 miljoen euro op een investering van 3,2 miljoen euro. Het doel is het onderwijs te vernieuwen en aantrekkelijk te maken voor ouders die overwegen hun jongste kinderen in België op school in te schrijven.

Een ander groot Regio Deal-project, met een totale investering van 1,335 miljoen euro, betreft vernieuwing landbouw. Dit project bestaat uit deelprojecten die de ontwikkeling van een model voor milieuvriendelijke landbouw en een streekmerk Grenspark Groot Saeftinghe mogelijk maakt.

Stichting Samen Recht Vinden krijgt een subsidie van een half miljoen en heeft een totale investering van 1,94 miljoen. De stichting gaat rechtshulp aan huis verlenen.

Voor vernieuwing van dijkovergangen langs de Scheldekust van Hulst is eveneens een half miljoen euro beschikbaar. De kosten van deze vernieuwing bedragen 2,2 miljoen euro.

Ook Aagtekerke en Wemeldinge mogen deelnemen met projecten. Nog negen projecten zitten in de pijplijn voor subsidie. Dit voorjaar moet daarover meer duidelijk zijn.