De gemeente Hulst is op zoek naar zeven huishoudens die slachtoffer van de toeslagenaffaire zijn geworden. De gemeente roept de gezinnen op zich te melden, zodat ze geholpen kunnen worden.

Vanwege privacyregelgeving mag de Belastingdienst zonder toestemming van de slachtoffers geen persoonlijke gegevens aan de gemeente doorgeven. Daarom weet de gemeente niet welke huishoudens het betreft, alleen om hoeveel gezinnen het gaat.

Hulst roep de slachtoffers op zich bij hun zaakbehandelaar van de Belastingdienst te melden. Hierna worden hun gegevens doorgegeven aan de gemeente Hulst.

De Belastingdienst heeft een speciaal team ingesteld om slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen. Zij kunnen zich daar melden voor een herbeoordeling. Afhankelijk van wat er is misgegaan, hebben de betrokkenen recht op een of meer financiële regelingen.

Het Rijk en de gemeenten hebben afspraken gemaakt om de gedupeerden ook op andere terreinen te ondersteunen, omdat veel slachtoffers niet alleen financieel zijn geraakt.

In de gemeente Terneuzen zouden elf gezinnen slachtoffer van de toeslagenaffaire zijn. Volgens de gegevens van de Belastingdienst gaat het in de gemeente Sluis om drie huishoudens.