De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het intensieve toezicht op gevangenis Torentijd in Middelburg stopgezet. De gevangenis stond onder toezicht omdat de inspectie vond dat de gevangenis onvoldoende deed op het gebied van het bestrijden en voorkomen van infecties.

De IGJ had daarnaast zorgen over de samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen, de organisatie van de medische dienst, het veilig verstrekken van medicijnen en het bijhouden van dossiers in de gevangenis.

Begin dit jaar bleek dat Torentijd nog te weinig had gedaan om de zaken te verbeteren. Daarom stelde de inspectie de Middelburgse gevangenis onder intensief toezicht.

Nu concludeert de IGJ dat er vooruitgang is geboekt, ondanks enkele tekortkomingen op het gebied van infectiebestrijding en -preventie. De gevangenis heeft duidelijk gemaakt hoe zij deze wil verbeteren, concludeert de inspectie.

Daarom is besloten het intensieve toezicht stop te zetten. De inspectie zegt vertrouwen te hebben dat de ingezette verbeteringen worden voortgezet en dat ook de laatste tekortkomingen worden verholpen.