Medewerkers van Intervence doen een dringend beroep op de Zeeuwse en landelijke politiek om een regionale organisatie voor jeugdbescherming en -reclassering te behouden.

In een brief aan alle betrokken partijen bieden zij aan daarover mee te denken. Het personeel vreest dat er veel verloren gaat als Intervence wordt opgeheven en het werk wordt verdeeld onder landelijke partijen.

Volgens de medewerkers is er het afgelopen jaar veel verbeterd in de organisatie en is de bedrijfscultuur uitstekend.