Het is niet mogelijk om voor de jaarwisseling een algemeen Zeeuws verbod op carbidschieten af te kondigen. Dat concluderen de Zeeuwse burgemeesters nadat de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) onder de loep zijn genomen.

Vorige week spraken de burgemeesters gezamenlijk het voornemen uit om carbidschieten tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij werd opgemerkt dat de juridische mogelijkheden om dit te doen, onderzocht zouden worden.

Nu blijkt dat de regels niet eenduidig zijn. In de ene APV staan wel bepalingen over het toestaan van carbidschieten, in de andere weer niet. Elke gemeente zal dus zelf moeten bepalen hoe ze met carbidschieten omgaat.

"Waar carbidschieten zal worden toegestaan, moet aan strikte voorwaarden worden voldaan. Er moeten vooraf afspraken worden gemaakt en er gelden specifieke regels. Vanzelfsprekend blijven de geldende coronamaatregelen, zoals groepsgrootte, verbod op samenscholing en verbod op evenementen, onverkort van kracht", aldus een woordvoerder donderdag na afloop van het wekelijkse regionale bestuurdersoverleg.