Jeugdzorgorganisatie Intervence in Middelbug wordt opgedoekt. De taken van de Zeeuwse stichting worden overgenomen door drie andere organisaties. Het personeel is dinsdag ingelicht.

Intervence begeleidt en ondersteunt gezinnen en kinderen die te maken krijgen met jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dat doet zij in opdracht van de gemeenten. Er zijn al langer zorgen over de financiële situatie van Intervence. De gemeenten betalen al geruime tijd extra geld om de organisatie in stand te houden.

De afgelopen maanden is onderzocht hoe het verder moet met de stichting. Daaruit is gebleken dat zelfstandig voortbestaan of voortzetting onder de vlag van een andere organisatie niet haalbaar is.

Het opheffen van Intervence is daarom de enige mogelijkheid die overblijft. De taken van de stichting worden opgesplitst in drie delen en vervolgens overgenomen door Leger des Heils, Briedis Jeugdbeschermers en William Schrikker. Zij zijn al actief in Zeeland.

Wat de gevolgen zijn voor het personeel en de cliënten, is nog onduidelijk. Er komt een projectorganisatie die de ontmanteling van Intervence op zich neemt. Het streven is dat zoveel mogelijk mensen meegaan naar de andere organisaties en dat de zorg op de huidige wijze wordt voortgezet. Vooral het lot van het ondersteunend personeel van Intervence is onzeker.

In principe stopt de extra ondersteuning van de Zeeuwse gemeenten op 1 januari, maar de verwachting is dat de overdracht van de taken van Intervence in totaal zes tot acht maanden in beslag neemt.